Yritys

Olet tässä: Koti / Yritys

Takanen Mr Oy

Takanen MR Oy:n päätoimialat ovat kiviaineksen murskaus ja seulonta, maanrakennuspalvelut sekä kiviainesmyynti. Panostamme nykyaikaiseen kalustoon ja henkilöstöömme ja haluamme olla alan kärkiyritys. Työllistämme 50-60 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2019 oli noin 14 m€.

Työmaa

Työmaa2

Työmaa3

Työmaa4

Työmaa5

Toimintapolitiikka

Takanen MR Oy tuottaa maa-ainesjalostus-, maa-ainestoimitus- sekä maanrakennuspalveluja koko Suomen alueella. Toimipisteemme ovat Sievissä ja Ylivieskassa. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, teollisuuslaitokset, valtion ja kuntien liikelaitokset, maatalousyrittäjät sekä pientalojen rakennuttajat maanrakennustöiden osalta.

Laadun osalta päämääränä on parantaa kustannustehokkaasti asiakastyytyväisyyttä, tuotannon laatua ja toimitusvarmuutta.

Ympäristön osalta päämääränä on vähentää toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia investoimalla nykyaikaiseen ja vähäpäästöiseen kalustoon.

Työterveyden ja -turvallisuuden osalta päämääränä on vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäiseminen investoimalla työturvallisuutta ja terveyttä edistäviin laitteisiin.

Henkilökunnallamme on korkea ammattitaito ja pätevyys, hyvä työmotivaatio sekä ajanmukaiset työvälineet. Yrityksessämme on varattu resursseja henkilökuntamme ammattitaidon ylläpitämiseen säänöllisellä koulutuksella. Yrityksenjohto varmistaa säännöllisesti  toiminta-ajatuksen toteutumisen ja soveltuvan lainsäädännön sekä muiden vaatimusten noudattamisen.

Haluamme olla toimialamme kärkiyritys.

Historia
Martti Takanen auton edessä

Takasen historia

Vuonna 1970 Martti Takanen aloitti hiekan ja soran toimitukset Sieviin ja lähikuntiin.  Toiminnan laajentuessa 1981 perustettiin Kuljetusliike Martti Takanen Ky. Vuonna 2014 sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yritysmuoto ja nimi muutettiin Takanen MR Oy:ksi ja vetovastuu siirtyi seuraavalle sukupolvelle, sisaruksille Juha ja Johanna Takaselle.

Missio
Kauhakuormaaja nostaa kiviainesta

Takasen missio

Asiakkaiden tarpeet tyydytetään hyödyntämällä nykyaikaista tekniikkaa, joka yhdessä osaavan, motivoituneen henkilöstön kanssa aikaansaa liiketoiminnan osapuolille hyvää kannattavuutta ja näin ollen mahdollisuuden kehittää toimintoja myös tulevaisuudessa.

Visio
Työkone Takasen työmaalla

Takasen Visio

Takanen haluaa olla alansa huippuyritys. Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin verkostoitumalla alan kärkiyritysten kanssa kumppanuusperiaatteella, olemalla samalla huippuosaajia omassa toiminnassamme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti.

Arvot

Työkoneen osa ja kiviä– Asiakaslähtöisyys, annetut lupaukset pidetään, tavoitteena kumppanuus, joustava asiakaspalvelu.
– Omasta ja muiden työturvallisuudesta huolehtiminen.
– Nollavirhetoimitukset (laatu).
– Lyhyt läpimenoaika, nopeat toimitukset (tehokkuus).
– Luottamus ja rehellisyys.
– Hyvä työilmapiiri (hyvä yhteistyö työkavereiden kanssa, jokainen pyrkii luomaan positiivista työilmapiiriä).