Valitse sivu

Laatu

Olet tässä: Koti / Laatu

Kiviainesta

Laatu ja ympäristö

ISO 9001

Sertifioitu laatujärjestelmä takaa, että kehitämme prosessejamme määrätietoisesti. Haluamme panostaa toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa kustannustehokkaasti asiakastyytyväisyyttä, tuotannon laatua ja toimitusvarmuutta.

Olemme RALA:n jäsen ja kuulumme tilaajavastuu.fi palveluun.

ISO 14001

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä takaa että otamme toiminnassamme huomioon ympäristönäkökohdat. Haluamme minimoida toiminnastamme aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset.

Kiviä ja työkoneen osa

Työterveys ja turvallisuus

Sertifioitu Työterveys ja –turvallisuus sertifikaatti takaa, että panostamme turvallisuuteen ja henkilöstöömme. Tavoitteenamme on ehkäistä vammoja ja terveyden heikentymistä.

Paljon kiviainesta

Kiviaineksen CE-merkintä

CE-merkityn kiviaineksen tuotannossa ja laadunvalvonnassa noudatetaan harmonisoituja tuotestandardeja ja kiviaines täyttää CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset ominaisuudet (rakeisuus, lujuus jne.). Kiviaineksen valmistaja (kiviainestoimittaja) voi kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseensa kun tuotteen valmistuksessa, tuotannon aikaisessa laadunvalvonnassa ja testauksessa on noudatettu yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimuksia ja jos ilmoitettu laitos on suorittanut sille kuuluvat tehtävät tuotteelle noudatettavan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn mukaisesti. CE-merkityltä tuotteelta edellytetään jäljitettävyyttä, joten se liittyy aina tiettyyn tehtaaseen ja sen valmistuksen aikana tapahtuneeseen laadunvalvontaan.

Meillä on CE-merkintäoikeus seuraaviin kiviaineksiin:

  • Betonikiviainekset
  • Asfalttikiviainekset
  • Sitomattomat kiviainekset
  • Raidesepelikiviainekset