Get Adobe Flash player

Perinteitä ja nykyaikaa

 

 

Vuonna 1970 Martti Takanen aloitti hiekan ja soran toimitukset Sieviin ja lähikuntiin. Vuonna 2014 yrityksen toimialoihin sisältyy maarakennus, maa-ainesten jalostus ja kiviainesmyynti. Yritys työllistää nykyisin n. 30 henkeä.

 
 

Toimintapolitiikka

 
Takanen MR OY tuottaa maa-ainesjalostus-, maa-ainestoimitus- sekä maanrakennuspalveluja koko Suomen alueella. Toimipisteemme ovat Sievissä ja Ylivieskassa. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, teollisuuslaitokset, valtion ja kuntien liikelaitokset, maatalousyrittäjät sekä pientalojen rakennuttajat maanrakennustöiden osalta.

 

Laadun osalta päämääränä on parantaa kustannustehokkaasti asiakastyytyväisyyttä, tuotannon laatua ja toimitusvarmuutta.

 

Ympäristön osalta päämääränä on vähentää toiminnastamme aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia.

 

Työterveyden ja -turvallisuuden osalta päämääränä on vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäiseminen.

 

Henkilökunnallamme on korkea ammattitaito ja pätevyys, hyvä työmotivaatio sekä ajanmukaiset työvälineet. Yrityksessämme on varattu resursseja henkilökuntamme ammattitaidon ylläpitämiseen säänöllisellä koulutuksella. Yrityksen johto varmistaa säännöllisesti toiminta-ajatuksen toteutumisen ja soveltuvan lainsäädännön sekä muiden vaatimusten noudattamisen.

 

Haluamme olla toimialamme kärkiyritys.